Bruk av munnbind:

Kilde: Tekst hentet fra FHI:

I situasjoner med høyt smittepress og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Bruk av munnbind kan komme i tillegg til, men ikke erstatte andre tiltak. De viktigste tiltakene for å hindre smitte med koronavirus er å holde avstand til andre, praktisere god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme ved sykdom.

Lokale råd om munnbind:

Kommunene kan ha lokale råd om munnbind. Sett deg inn i anbefalingene om bruk av munnbind som gjelder for områdene du oppholder deg i.

Bruk av munnbind ved karantene og hjemmeisolering:

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (røde land) skal i karantene i 10 døgn, og kan bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenestedet. De som er over 12 år skal da bruke munnbind.

Personer som er i hjemmeisolering (påvist eller sannsynlig smittet med covid-19) bør benytte munnbind når de er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt anbefales det at husstandsmedlemmene bruker munnbind når de er nærmere den smittede enn 2 meter.

Bruk av munnbind i områder med økt smitterisiko:

I områder med økt smitterisiko hvor flere av tilfellene ikke skyldes kjente utbrudd eller er importtilfeller, kan munnbind bli anbefalt i situasjoner der en ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand, slik som på kollektivtrafikk. Personer kan passere hverandre uten særlig smitterisiko, og anbefalingen gjelder ikke i slike situasjoner.

I områder med liten eller ingen kjent smitte er det ikke innført generelle anbefalinger om bruk av munnbind (men det frarådes ikke).

Regjeringen har bedt kommuner med lokale smitteutbrudd å vurdere å påby munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand, og innendørs på serveringssteder for ansatte og for gjester i alle situasjoner der de ikke sitter ved et bord.

Av medisinske og andre årsaker kan ikke alle bruke munnbind. Barn under 12-13 år anbefales ikke å bruke munnbind. For barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier. Videre skal personer som er bevisstløse eller har nedsatt bevissthetstilstand, eller av andre grunner ikke er i stand til å ta av munnbindet selv, ikke bruke munnbind. Det samme gjelder personer med uttalte pusteproblemer.

Hvordan bruker du munnbind korrekt?

Munnbindet skal sitte tett på ansiktet. Det er derfor viktig å håndtere det med rene hender. For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Da sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn filtreres gjennom munnbindet, og ikke lekker ut på sidene.

Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. Berør derfor det brukte munnbindet minst mulig, og utfør håndhygiene etter at du har tatt på det.

Gjenbruk av munnbind:

Som hovedregel skal ikke medisinske munnbind gjenbrukes, og tøymunnbind skal vaskes på 60 grader mellom hver bruk. Andre former for rengjøring/desinfeksjon anbefales ikke. Rene tøymunnbind må oppbevares adskilt fra brukte.

I situasjoner hvor munnbind må brukes flere ganger i løpet av kort tid, som for eksempel der det er påbudt på serveringssteder, anbefales å benytte et nytt eller rent munnbind hver gang munnbind skal brukes. Dersom munnbind gjenbrukes vil det ha redusert smitteforebyggende effekt. Hvis du tar på den delen av munnbindet som filtrerer luften med urene hender, kan smittestoff overføres/sette seg på munnbindet og smitterisikoen øke. Det er spesielt viktig at munnbind som er blitt fuktig eller tilsølt ikke gjenbrukes.

Slik tar du på deg munnbind:

Utfør håndhygiene.

Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.

Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet om det har knytebånd.

Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.

Bruker du briller festes disse oppå munnbindet.

Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Etter bruk:

Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene

Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).

Utfør håndhygiene.

Hvem skal bruke munnbind, og når?

Kilde: Tekst hentet fra Norwegian Institute of Public Health.

Munnbind kan forebygge at du smitter andre og kan redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, øker sjansen for at du kan bli smittet.

I denne artikkelen beskriver vi forskjellen på medisinsk munnbind og tøymunnbind, når du skal bruke munnbind, og hvordan du kan bruke det korrekt.

Når skal du bruke munnbind?
Regjeringen gir råd om når og hvor man skal bruke munnbind. Krav om bruk av munnbind vil endre seg med smittesituasjonen i ulike kommuner. Følg med på www.fhi.no og www.helsenorge.no for oppdateringer. Myndighetene anbefaler at munnbind brukes i følgende situasjoner:
(Anbefaling om bruk av munnbind som gjelder under hele covid-19-pandemien):

• Når personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 må bryte isolasjonen for å reise til og fra helseinstitusjon eller for testing.

• Når personer ankommer Norge med fly fra «røde» land bør munnbindet fra flyturen være på helt til personen ankommer stedet hvor karantenen skal gjennomføres.

• Når pårørende ikke kan overholde minst én meter avstand til en person medmistenkt eller påvist covid-19 ved behov for pleie eller omsorg.

Hvem skal ikke bruke munnbind?
• Barn under 2 år skal ikke bruke munnbind

• Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette anbefale ikke å bruke munnbind

• Voksne som har medisinske eller andre årsaker som gjør at det ikke er bra for dem å bruke munnbind. Dette kan spørre din fastlege om dersom du tror det gjelder deg.

Råd til deg som benytter munnbind:
Selv om du bruker munnbind eller tøymunnbind skal du alltid:

• Rengjøre hendene godt og ofte

• Holde god avstand til andre

• Holde deg hjemme hvis du er syk

• Vise toleranse for andre som ikke kan bruke munnbind

Slik bruker du tøymunnbind riktig:
• Rengjør hendene før du tar på tøymunnbind.

• Hold i strikken på siden av tøymunnbindet og fest det bak ørene. Unngå å berøre selve tøymunnbindet med hendene når du tar det på.

• Pass på at tøymunnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen og haken.

• Bytt til et rent tøymunnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise eller lignende.

• Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt tøymunnbindet

• Oppbevar det brukte tøymunnbindet i en lukket plastpose inntil du får vasket det.

• Tøymunnbind må vaskes på 60 grader mellom hvert bruk.

Feil bruk av munnbind kan øke sjansen for at du blir smittet

Her er noen huskeregler for hvordan du ikke skal bruke munnbind:
• Du skal ikke flytte munnbindet til haken.

• Du skal ikke flytte munnbindet under nesen.

• Du skal ikke flytte munnbindet over pannen.

• Du skal ikke feste strikken i kryss.

• Du skal ikke ta på munnbindet med hendene med urene hender.

• Du skal ikke ha munnbindet halvveis på.

• Du skal ikke holde munnbindet på armen.

• Du skal ikke ta munnbindet av og på flere ganger.

toymunnbind_infografikk_2020.08.07

 

 

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

Fri frakt over 299,-

Rask kundeservice 365 dager i året

Sikre betalinger